-Hình ảnh tạo ra ko có thật và chỉ sử dụng với mục đích gửi Xác Minh Danh Tính (Facebook). Mọi hành vi ko đúng mục đích chúng tôi hoàn toàn ko chịu trách nhiệm!

Phôi số 1

Dùng để gỡ checkpoint hoặc XMDT cho via VN hoặc US

Chỉ cần đúng tên và ngày sinh , ảnh không quan trọng

Phôi số 2

Dùng để gỡ checkpoint hoặc XMDT cho via phi

Chỉ cần đúng tên và ngày sinh , ảnh không quan trọng

Ví dụ 1 : Urbano Luis Bitangcol Ponferrada
Urbano Luis là tên , Bitangcol là đệm , Ponferrada là họ

Ví dụ 2 : Restituto Martin
Restituto là tên , Martin là họ , không có đệm

Ví dụ 3 : Stone Mangsinco Mayor
Stone là tên , Mangsinco là đệm , Mayor là họ