-Hình ảnh tạo ra ko có thật và chỉ sử dụng với mục đích gửi Xác Minh Danh Tính (Facebook). Mọi hành vi ko đúng mục đích chúng tôi hoàn toàn ko chịu trách nhiệm!

Phôi số 1

Dùng để gỡ checkpoint hoặc XMDT cho via VN hoặc US

Chỉ cần đúng tên và ngày sinh , ảnh không quan trọng

Phôi Cali Premium Beta

Ảnh chất lượng rất cao (2126x1417) nên khá nặng ~ 4mb

Random toàn bộ thông tin : ngày làm thẻ , màu mắt , chiều cao , cân nặng .....

Hủy diệt mọi loại giấy tờ : Removing PayPal account limitation, Verifying paypal account, Facebook account verification, Skrill account verification, Neteller account verification, Payoneer account verification, Payza account verification, Ebay account verification, Bitcoin wallet verification, ...... all kinds of online account verification.

Chú ý :Ảnh khá nặng nên thời gian đợi hơi lâu, vui lòng KHÔNG LOAD LẠI TRÌNH DUYỆT , KHÔNG ẤN f5 . Vui lòng đợi cho đến khi ảnh xử lí xong và trả về

Phôi số 2

Dùng để gỡ checkpoint hoặc XMDT cho via phi

Chỉ cần đúng tên và ngày sinh , ảnh không quan trọng

Ví dụ 1 : Urbano Luis Bitangcol Ponferrada
Urbano Luis là tên , Bitangcol là đệm , Ponferrada là họ

Ví dụ 2 : Restituto Martin
Restituto là tên , Martin là họ , không có đệm

Ví dụ 3 : Stone Mangsinco Mayor
Stone là tên , Mangsinco là đệm , Mayor là họ

Phôi số 4

Dùng để gỡ checkpoint hoặc XMDT cho via thái lan

Chỉ cần đúng tên và ngày sinh , ảnh không quan trọng